Stănciulescu Bogdan

Liceul Horia Hulubei

Clasa a X-a B

 

HTML

 

Cuprins:

·            Despre HTML

·            Noțiuni de bază HTML

·            Inserarea imaginilor

 

Despre HTML

 

Ce este HTML? Redus la esență, Limbajul de Marcare HiperText (HiperText Markup Language – HTML) este un set de coduri speciale care se inserează într-un text, pentru a adăuga informații despre formatarea și despre legături. HTML se bazează pe Limbajul Generalizat Standard de Marcare ( Standard Generalized Markup Language - SGML).

 

Noțiuni de bază HTML

 

Prin convenție, toate informațiile HTML încep cu o paranteză unghiulară deschisă (<) și se termină cu o paranteză unghiulară închisă (>). Acest control – sau marcaj HTML, cum mai este numit – comunică unui interpretor HTML (program de navigare) că documentul este scris și format în limbajul HTML standard.

Deși multe controale HTML sunt unități de sine stătătoare, unele dintre ele sunt perechi, având controale de început și sfârșit. Controlul de început se numește control de deschidere, iar cel de sfârșit se numește de închidere.

Cer mai important dintre controalele de bază este <html>, care specifică faptul că informația care urmează este scrisă în limbajul HTML. Marcajul <html> este de tip pereche, deci trebuie să adăugați un marcaj de închidere la sfârșitul documentului, care este la fel ca marcajul de deschidere dar are adăugată o bară înclinată: </html>. Orice element situat între marcajul de deschidere și cel de închidere capătă atributul acelui marcaj.

Cele mai importante marcaje nepereche, și cele folosite cel mai des, specifică trecerea la paragraf nou sau la linie nouă. Ele sunt <p> și <br>.

Fișierele HTML sunt de obicei împărțite, din motive de organizare, în două secțiuni: antetul (sau headerul) care conține informația introductivă de formatare a paginii și corpul. Utilizați marcajele pereche <head></head> și <body></body> pentru a delimita fiecare secțiune. Altă chestie folositoare si simplă este să-i dai un titlu cu ajutorul controlului pereche <title></title> care trebuie să fie pus în blocul de informații <head></head> (vezi bara de sus a ferestrei). Un control util pentru organizare vizuală a documentului este rigla orizontală care este introdusă de comanda <hr>.

Referințele către alte pagini exterioare se fac cu ajutorul marcajului <a href=adresa paginii respective></a>. Referințele către locul din cadrul aceluiași document se fac cu ajutorul unui <a name=ancoră internă></a>.

Tabelele reprezintă o extensie importantă a limbajului HTML, avându-și originea în laboratoarele de dezvoltare ale corporației Netscape Communication. Pentru a construi un tabel trebuie să specificați parametrii tabelului, apoi parametrii fiecărei linii prin comanda <tr></tr> iar, în final, fiecare celulă trebuie înconjurată de marcajele <td></td> date de tabel.

      

       Inserarea imaginilor

 

Înainte de a introduce appleturi java sau GIF-uri animate trebuie să știți că fundalul (indiferent dacă e o poză sau doar o culoare) se aplică cu ajutorul comenzii <bgcolor=culoarea sau fișierul>. Pentru a introduce o imagine se folosește comanda <img src=sursa fișierului grafic alt=alternativă text pentru afișare, dacă este cazul>.