Nivelul de dezvoltare intelectuală,

 

pe vârste

 

 

Intelectul este definit ca și capacitatea de a gândi, de a cunoaște, de a avea o activitate rațională, de a opera cu noțiuni.

 

Dezvoltarea timpurie a copilului

 

În ontogeneza timpurie sunt mai pregnante funcțiile primare biologice atât ale senzorialității de contact (miros, gust) apoi de tact cât și aceleia de distanță (văz, auz).

Reflexul de apărare e pus în evidență de trebuința de a simți, de a auzi, de a vedea, etc.

Prin dezvoltare funcționalității analizatorilor se constituie și se organizează percepția ca proces de cunoaștere. În ansamblul lor, organele de simț se structurează pe direcția funcțiilor cognitive ce determină conturarea disponibilităților subiective ale copilului în relațiile cu mediul înconjurător.

Piaget a descris 6 etape în dezvoltarea senzorial-motorie:

-                               de la naștere la 1 lună predomină reflexele, la început cele necondiționate, apoi pe baza lor se formează cele condiționate;

-                               de la 1-4 luni se produce acomodarea și coordonarea reflexelor, se elaborează lanțuri și reflexe tot mai complexe;

-                               de la 4-8 luni se adoptă procedee prin care se lungesc perioadele de observare a lucrurilor din jur sau a persoanelor interesante;

-                               de la 8-12 luni se realizează forme noi și mai complexe de adaptare, în care rolul principal îl joacă anticipația;

-                               de la 12-18 luni se elaborează mijloace noi de explorare și cunoaștere bazate pe experiența activă;

-                               de la 18-24 luni intervin mijloace de achiziție și acomodare bazate pe combinații mintale ce au o mare valoare formativă și informativă pentru dezvoltarea copilului

Pentru evoluția copilului comunicare constituie una din aspectele fundamentale ale adaptării. Ea este în același timp un factor de echilibru al copilului cu mediul înconjurător și are o serie de componente formative. Comunicarea nonverbală (C.N.V.), cum ar fi gestica, mimica, postura, este foarte activă. C.N.V. se subordonează comunicării verbale. Gânguritul constituie forma incipientă a vorbirii, el cuprinzând la început vocale neclare care apoi devin clare (a,e,o,i,u). În jurul vârstei de 5 luni apare o fază superioară a gânguritului și anume lalațiunea (repetiții de silabe). Spre sfârșitul lunii a 10-a atenția copilului este îndreptată spre cuvinte. Primele cuvinte jucând rol de propoziții.

Pe baza comunicării verbale se conturează conduite noi cum ar fi simpatia și antipatia, gelozia, timiditatea, imitația, etc.

 

Prima copilărie (perioada antepreșcolară, de la 1 la 3 ani)

 

În perioada de la 1 la 3 ani copilul este relativ adaptat la mediul său, dar are dificultăți când e vorba de mediul social. Se realizează unele progrese prin umanizarea trebuințelor, a intențiilor, a atitudinilor și a conduitelor de bază.

În întreaga dezvoltare a primei copilării se pot desprinde 3 subperioade.

Prima perioadă (12-18 luni) se referă la consolidare mersului și concomitent o mai bună percepere a mediului înconjurător. Copilul este nestatornic și instabil în această perioadă. Este atras de tot ceea ce vede și este stimulat de cerințele externe.

A doua subperioadă (18-28 luni) se caracterizează printr-o accentuată dezvoltare a comunicării verbale și o adaptare mai complexă la diferitele situați de viață. Spre sfârșitul etapei copilul redevine nervos.

În supperioada a treia (după 2 ani și 6 luni) se dezvoltă înțelegerea față de cuvintele adulților și devine sensibil față de cei din jur, chiar și față de partenerul de joacă. Dezvoltarea sistemului nervos se face intens.

După vârsta de 1 an copilul construiește propoziții simple de 2-3 cuvinte. Folosește propriul nume în referințele de sine, după modelul luat de-a gata de la ceilalți (vorbește despre sine la persoana a treia).

În timp se verbalizează o mare parte a experienței senzoriale afective (acru, dulce, amar, sărat) cu integratorii evaluativi: bun și rău, scârbos. Aceștia din urmă reprezintă primele sinteze.

Copilul începe să denumească activități ca: gătitul, scrisul, desenatul, mâncatul, jocul.

La 3 ani copilul dispune de aproximativ 1100 de cuvinte.

La începutul perioadei antepreșcolare cuvintele au o supraextensie și exprimă o suprageneralizare. Tot în această perioadă copilul își transferă foamea de experiență senzorială pe planul interogației verbale. Se consideră acest moment ca un fel de „mare identificare” a lumii obiectuale.

La vârsta de 1 an și 6 luni atașamentul față de mamă devine acaparant.

Spre 2 ani, tatăl este admirat și devine favoritul copilului.

În orice caz, atașamentul este diferit de dragostea față de părinți, care se mai manifestă și ea în jurul vârstei de 3 ani.

Aspecte deosebite sunt legate și de anxietate. Se consideră că în copilăria timpurie există 2 feluri de anxietate: cea față de persoane și situații străine, și anxietate de separație. Treptat se constituie și cel de-al treilea tip de anxietate: cea morală, ca teamă de pedeapsă și trăire a sentimentului de vinovăție.

În această fază a dezvoltării umane, cele 3 fațete ale sinelui (sinele corporal material, sinele social, sinele spiritual) nu sunt încă coezive, sau sunt puțin coezive.

 

A doua copilărie (perioada preșcolară, 3-6 ani)

 

Perioada preșcolară poate fi împărțită în trei subperioade: preșcolar mic (3-4 ani), preșcolar mijlociu (4-5 ani), preșcolar mare (5-6 ani).

Perioada preșcolară e una di perioadele de intensă dezvoltare psihică cu influențe asupra evoluției biopsihice ulterioare (de aici expresia „cei 7 ani de acasă”).

Copilul preșcolar traversează etapa cunoașteri prin lărgirea contactelor cu mediul social I cultural din care asimilează modele de viată.

In această perioadă apar contradicții cum ar fi contradicția dintre cerințele interne, aspirațiile, interesele copilului și posibilitățile de a fi satisfăcute. O altă contradicție este aceea din planul cunoașterii.

Dezvoltarea imaginației (vârsta de aur a imaginației) permite copilului să se transpună în orice situație, chiar și fantastică, pe când în realitate situațiile de viața sunt foarte restrânse si banale. Legate de această contradicție se dezvoltă dorința de a crea, de a schimba.

În perioada preșcolară mare se menține o oarecare opoziție față de adult, cu tendința însă la reconciliere.

Se observa dorința copilului de a fi de folos adultului, imita discret conduitele adulților, participa la activități ocupaționale ale acestora.

Capacitatea de învățare devine activă si e dublată de dorința de cunoaștere. În acest context copilul e interesat de natură, plante, animale. Întrebările “De  ce?” sunt destinate cunoașterii și sesizării relațiilor dintre obiecte sau situații.

Jocul capătă roluri psihologice tot mai complexe: funcții formative, funcții de relaxare, funcții de facilitare a adaptării copiilor la aspecte mai complexe ale mediului înconjurător, funcții de umanizare, etc.

Funcțiile mintale își amplifică forțele, eficienta, dar și structura datorită dezvoltării capacităților simbolistice.

În comunicare interesează fluxul verbal, gestica cât si tăcerea. C.N.V. devine mai discretă la preșcolari si însoțește comunicarea verbală.

în vorbire încep să fie folosite numeroase adjective, structuri comparative și de evaluare. Se dezvoltă cerința internă de folosire de cuvinte noi, de creații verbale si fantezii verbale.

Unele însușiri dobândite în perioada preșcolară devin stabile: spiritul de competiție, cooperarea, altruismul, etc.

Prin urmare, perioada preșcolară se caracterizează prin mari achiziții culturale și intensă asimilare intelectuală.

 

A treia copilărie (perioada școlară mică, 6-10/11 ani)

 

Specific este că pentru această etapă de perioadă școlară mică, sunt evidențiate descrieri centrate pe problemele adaptării școlare. Perioada școlară mică este apreciată de unii ca fiind un fel de sfârșit al copilăriei, existând la acest moment un melanj între particularitățile vârstei preșcolare și particularitățile de debut ale pubertății.

Prin alfabetizare copilul câștigă potențial instrumente valide de apropiere de toate domeniile culturale și științifice. Se știe că școala creează capacități și strategii de învățare pentru toată viața. De asemenea școala răspunde dorinței copilului de realizare, de satisfacere și dezvoltare a curiozității cognitive, cât și dorinței de adultism (de a fi ca cei mari) a acestuia.

Virajul de mentalitate spre lumea realului complex se datorează tot școlii. Această virare solicitând în permanență adaptarea copilului, adaptare care întâmpină numeroase confruntări.

Solicitările școlare au ca rezultat formarea de capacități de activitate, respectului față de muncă, disciplină și responsabilitate.

Adaptarea copilului la noile solicitări se realizează prin centrarea atenție fașă de un alt adult (pedagogul), decât cei din familie. 

Copilul în această perioadă își părăsește treptat interesul pentru desen și modelaj, existent în perioada preșcolară. Are loc o orientare generală a copilului. Este perioada în care guma folosită intens (datorită greșelilor) pune în evidență creșterea virulenței spiritului critic al copilului.

Tot în perioada micii școlarități se constituie un adevărat delir de colecționare, ceea ce evidențiază cerința internă de reunire și clasificare. Copii devin spre clasa a treia și a patra mici geografi, botaniști, zoologi, ceea ce constituie un indiciu de expansiune și de centrare în planul mintal și afectiv.

O altă caracteristică pregnantă a acestei perioade este aceea a unei atenții deosebite acordate jocului cu reguli colective. Regula devine fenomen central, ajutându-l pe copil în adaptare. Se poate presupune că dependența de reguli (excesivă la copii claselor a II-a și a III-a) exprimă creșterea emancipării de dependență față de regulile familiei și subordonarea acestora cerințelor vieții sociale („așa ne-a spus doamna învățătoare”).

La 6 ani copilul este total absorbit de problemele adaptării la viața socială.

Învățarea citit-scrisului și a calculelor elementare constituie achizițiile de bază ale acestui moment de dezvoltare.

După 7 ani apare o mare detașare psihologică, o creștere a expansiunii, o mai mare extroversiune și trăiri euforice și de exaltare, ca semn al adaptării școlare. În vorbirea copilului se întâlnesc frecvent superlativele în descrierea de situații, întâmplări.

La această vârstă se conturează tematica obligativității, loialității, spiritul de echipă, suportare eșecului, etc.

În jurul vârstei de 8 ani și după, devin mai multilaterale și diferențiate interesele. Studiul aritmeticii trece pe primul plan. Cresc capacitățile mnestice și exprimarea discursivă. Momentul de 8 ani este foarte sensibil pentru educația socială.

După 9 ani, copii de sex diferit încep să se separeu în mod spontan în jocuri. Copilul devine ceva mai meditativ, caracterul expansivității în conduită atenuându-se.

Începe să se manifeste dorința de autoperfecționare. În acest timp copilul devine mai ordonat și mai perseverent în activitățile pe care le întreprinde. E mai sensibil la informații sociale la opinia clasei.

La 10 ani se încheie ciclurile copilăriei. Constituirea bazelor personalității, dobândirea statului de școlar alături de acela de membru al familiei creează copilului o deschidere către viața socială.

 

Perioadele pubertății și adolescenței

 

Pubertatea și adolescența se caracterizează prin trecerea spre maturizare și integrare în societatea adultă.

Tipul fundamental de activitate pentru perioada pubertății rămâne învățare și instruire.

Încep să se contureze distanțele dintre ceea ce cere societatea de la el și ceea ce poate el, și dintre cea ce cere el de la societate și viață și ceea ce i se poate oferi. Pe aceste distanțe de cerințe și posibilități are loc dezvoltarea personalității.

În dezvoltarea psihică a copilului de după 10 ani se disting 3 stadii:

a)                               stadiul pubertății (10-14 ani) dominat de o intensă creștere, de accentuarea dismorfismului sexual cu o largă rezonanță în dezvoltarea psihică;

b)                              stadiul adolescenței (14-18/20 ani) dominat de adaptare la starea adultă, de procesul de câștigare a identității, de intelectualitare pregnantă a conduitei;

c)                               stadiul adolescenței prelungite (18/20-24/25 ani) dominat de integrarea psihologică la cerințele unei profesii, la condiția de independență.

 

 


FastCounter by bCentral